2012 Filipino Readers Choice Award, Best Children's Book

Tomorrow is a school day. Maya is worried that she won’t wake up early.
But Nanay has some wonderful ideas on how to wake her up.

May pasok bukas. At nag-aalala si Maya: baka hindi siya magising nang maaga!
Pero may magagandang naiisip si Nanay kung paano siya gigisingin.
Available as an app from the App Store and Google Play
ISBN: 978-971-508-356-0
Published: 2010
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 7+
Back to Top