Nakakahiyang magtanong. Nakakahiyang humingi ng tulong. Ang hirap naman. Kaya ko na bang hindi mahiya? 
I'm shy to ask questions. I'm shy to ask for help. Oh, this is too hard. Will I be able to overcome my shyness? 
ISBN: 9789715089685
Published: 2023
Language: Filipino
Age Recommendation: 7+ 
Back to Top