Almost all of his friends have bicycles—all except Minggoy.
But Minggoy is uniquely resourceful. What ideas does he come up with
to make his dream of having a bicycle come true?
Halos lahat ng kaibigan niya'y may bisikleta—si Minggoy lang ang wala.
Pero ibang klase mag-isip itong si Minggoy. Ano kaya ang mga naisip niyang
paraan para makamit ang pinapangarap na bisikleta?

ISBN: 978-971-94790-4-8
Published: 2012
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 10+
Back to Top