2000 Gintong Aklat Award, Best Children’s Book
1997 PBBY-Salanga Prize Honorable Mention
Househelps or housekeepers are part of the common Filipino family.
They do various important things in the household, which is why
they are considered magicians by children.
But what will happen if a home’s resident magician fall weak or ill?

Bahagi ng maraming pamilyang Filipino ang pagkakaroon ng
katulong o tagapaglingkod sa bahay. Ginagawa nila ang maraming mahalagang gawain
sa bahay kaya naman madyikera ang tingin sa kanila ng mga bata.
Ngunit paano kaya kung manghina o magkasakit ang madyikera ng tahanan?
ISBN: 971-508-052-9
Published: 1999
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 8+
Back to Top