Making the book: Thumbnails, partly assembled pieces, and final spreads
Maya is having a hard time going to sleep. Nanay has tried almost everything,
but Maya still lies awake with her eyes wide open. What is keeping Maya from falling asleep?

Nahihirapan si Maya na makatulog. Nasubok na ni Nanay halos lahat,
pero dilat na dilat pa ring nakahiga si Maya. Ano kaya ang pumipigil sa antok ni Maya?

ISBN: 978-971-508-450-5
Published: 2013
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 7+
Back to Top